Mahnke, Gerd


LBB Ländliche Betriebsgründungs-
und Beratungsgesellschaft mbH

Luttertal 70
37075  Göttingen
Telefon: 0551 20905-15
Telefax: 0551 20905-29
EMail: gerd.mahnke@lbb-agrar.de
Internet: http://www.LBB-agrar.de

Fachgebiete UB

 • 01 Branchenschwerpunkt Landwirtschaft
 • a 1 Betriebsanalyse/Betriebszweiganalyse
 • a 11 Beschaffung, Absatz, Verarbeitung und Vermarktung
 • a 2 Betriebsplanungen/Betriebszweigplanungen
 • a 3 Finanzierungen und Investitionen/Investitionsförderungen
 • a 4 Management/Betriebsorganisnation
 • a 5 Unternehmensgründung/-nachfolge/-sanierung/-umstrukturierung
 • a 6 Kooperationen/Rechts-/Gesellschaftsformen
 • a 9 Agrarpolitische Programme/Beihilfen
 • b 1 Produktionstechnik Ackerbau
 • d 3 Lagerung und Verarbeitung
 • d 5 EDV-Einsatz
 
HLBS